Loader

NIEUWS

header-persoon

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact op
« Terug naar overzicht

Processen optimaliseren

dinsdag 16 juli 2019

Lentink: continuous improvement program

Verplaatsing montagebaan

Lentink streeft naar het continu verbeteren van haar processen, om zo optimaal mogelijk te kunnen produceren. In de context van de Lean-methodiek streeft continue verbetering ernaar om elk proces in het bedrijf te verbeteren door zich te richten op het verbeteren van de activiteiten die de meeste waarde voor onze klant genereren en tegelijkertijd zoveel mogelijk afvalactiviteiten te verwijderen. Het elimineren van verspillingen gaat hiermee hand in hand.

Plan-Do-Check-Act (PDCA)
Het model Plan-Do-Check-Act is de meest populaire benadering voor het bereiken van continue verbetering.

Lentink heeft vanaf 2006 het continuous improvement program in haar processen opgenomen en uitgevoerd. Vanaf September 2018 is dit programma als projectafdeling opgenomen en zijn twee collega's dagelijks bezig met het in kaart brengen, het implementeren en begeleiden van potentiële verbeteringstopics in onze processen. D.m.v. het vastleggen van de IST-situatie en vervolgens het uitwerken van de SOLL-situatie worden de te nemen acties en kosten uitgewerkt. Na de presentatie van het voorstel wordt bepaald of de verbeteringsactie de beoogde "winst" kan genereren binnen een bepaald tijdvak. De uitslag hiervan bepaald of het verbetertraject / voorstel wel of niet kan worden doorgevoerd.

Een van de laatst doorgevoerde verbeteringen is het verplaatsen van de montagebaan en verkorten van de lakkerijbaan. Dit heeft ertoe geleidt dat de doorlooptijd van producten is gereduceerd en er minder work in process aanwezig is. Hierdoor kunnen problemen eerder worden verholpen, omdat deze eerder worden ontdekt. De nieuwe locatie van de montagebaan is niet zomaar gekozen. Door de verplaatsing is zowel de afstand tot het vorige proces als de afstand tot het volgende proces verkleind. Hierdoor zijn heftruckbewegingen sterk verminderd.

Ook is een volgende stap gezet in het verder uitspreiden van 5S op de nieuwe locatie, waarbij alle onderdelen een vaste plek hebben en alleen benodigde onderdelen aanwezig zijn. Hierdoor kan het beschikbare oppervlakte van de nieuwe locatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Een volgende verbeterstap is de optimalisatie van de aan- en afvoer van de montagebaan.

Deze foto geeft de huidige situatie na optimalisatie / verbetering weer.

(Foto boven aan bericht; vóór optimalisatie)