Loader

NIEUWS

header-persoon

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact op
« Terug naar overzicht

Bedrijfshulpverlening (BHV)

woensdag 24 juli 2019

Eerste hulp kunnen verlenen aan collega's.

Zoals menig onderneming is het ook voor de medewerkers van Lentink van belang dat veiligheid altijd prioriteit heeft. 

Hoe handelen wij bij Lentink ten aanzien van calamiteiten en BHV?

Zoals bij elke onderneming in Nederland is ook bij Lentink de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een daaruit voortkomend plan van aanpak opgenomen in haar bedrijfsprocessen. In dit plan van aanpak worden maatregelen getroffen om gezondheid- en veiligheidsrisico’s op de werkvloer tot een minimum te beperken.

Wat voor risico’s loopt men bijvoorbeeld?

Dat kunnen incidenten of calamiteiten zijn die niet zijn uit te sluiten, zoals brand, wateroverlast, gaslekken, stroomuitval, bommeldingen en medische noodzaak. Daarnaast bestaan er bedrijfsspecifieke risico’s die te maken hebben met de aard van de werkzaamheden.

Binnen elke organisatie worden er één of meerdere preventiemedewerkers aangewezen die een belangrijke schakel zijn in het uitvoeren van het plan van aanpak dat voortkomt uit de RI&E, zo ook bij Lentink. Er moeten preventieve middelen in een pand aanwezig zijn, zoals blussers, brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Daarnaast hebben wij een aantal BHV-medewerkers in de organisatie. 

Een bedrijfshulpverlener (BHV'er) is een aangewezen persoon (of meerdere personen) binnen de praktijk die de volgende taken kan uitvoeren:

Eerste hulp bij ongevallen;

Bestrijden van brand;

Het in noodsituaties evacueren van werknemers.

Wat is het doel om meerdere keren per jaar calamiteiten en het toepassen van crisismanagement trainingen te gegeven aan onze mensen?

Het beoefenen van een crisissituatie is een belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding op mogelijke incidenten. Het bevordert kennis, inzicht en vakbekwaamheid van de leden van het crisisteam. Het bevordert de onderlinge samenwerking en communicatie van de leden van het crisisteam en de uitvoering van de nazorgtaken na een incident.

Meerdere keren per jaar wordt er binnen Lentink door een enthousiaste groep werknemers geoefend in het omgaan met calamiteiten. Deels door deze BHV'ers jaarlijks een BHV herhalingscursus te geven, deels door bedrijfsspecifieke oefeningen te organiseren.   

Deze vaste groep BHV- vrijwilligers hebben de taak op zich genomen om er voor te zorgen dat er bij calamiteiten direct wordt gehandeld en om, indien nodig, de aanwezige mensen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.

Donderdag 6 Juni werden de medewerkers van Lentink verrast door een bedrijfsalarm melding. Snel en adequaat werden de mensen naar buiten begeleid omdat het om een  brandmeldingoefening  bleek te gaan. Uit deze oefening worden conclusies getrokken wat er voor een volgende keer nog allemaal verbeterd zou kunnen worden m.b.t. de ontruiming en het managen daarvan.

Enige dagen geleden (15-07-2019) heeft het BHV-team weer een tweede oefening gehouden. Iedereen heeft de aanwijzingen vanuit de BHV’ers goed en adequaat uitgevoerd. Het was wederom een leerzame oefening voor de medewerkers en de BHV verantwoordelijken. Op basis hiervan is besloten dat bij een ontruiming iedereen met 5 minuten buiten het pand moet staan. Dit is een gestelde en realistische eis vanuit de BHV en directie. Deze eis moet gezien de redelijk snelle oefen ontruimingen ook makkelijk haalbaar zijn.

Namens alle medewerkers van Lentink bedanken wij dit team voor hun extra inzet ten aanzien van de veiligheid die zij verzorgen voor een ieder.