Loader

NIEUWS

header-persoon

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact op
« Terug naar overzicht

I-Pulse digitaliseert de Lentink bedrijfsvloer

zaterdag 7 december 2019

Van papier tot digitale alles kunner.

I-Pulse helpt Lentink digitaliseren.

 

Wat is er vastgelegd aan processen?

 

Wat hebben wij als organisatie ook alweer samen afgesproken?

 

Iedereen heeft wel eens een moment, dat je even niet meer weet wat we eigenlijk al hebben afgesproken. In een organisatie met veel medewerkers komt het met grote regelmaat voor dat men vergeet dat we alle procedures, processen en bijbehorende documenten al in detail afgesproken en vastgelegd hebben.

Hoe mooi zou het dan zijn dat waar je ook staat in de onderneming, op welke werkplek je ook bent, altijd direct toegang hebt tot daar waar alle antwoorden op jou vragen staan. In ons geval het “Lentink” kwaliteitshandboek (bedrijfshandleiding), waar alle informatie m.b.t. Lentink als organisatie, met een druk op de knop, digitaal kan worden opgeroepen.

Of het nu een proces flow schema betreft of een tekstdocument, alle afspraken en schema’s die er zijn opgesteld om binnen een organisatie als leidraad te dienen, staan direct tot een ieder zijn beschikking. Discussies m.b.t. de organisatie behoren hierdoor voortaan tot het verleden. Met een druk op de knop heeft een ieder werkzaam bij Lentink, de juiste informatie direct ter inzage.

Lentink heeft aan het begin van het jaar al het sein op groen gezet voor het vrijgeven van het investeringsbudget t.a.v. papierloos werken binnen Lentink. (Lentink nieuws item 20-11-2018)

Een logische vervolg stap was het digitaal bereikbaar maken voor een ieder van het Lentink kwaliteitshandboek. In het Lentink kwaliteitshandboek staan alle processen, afspraken en proces flows beschreven. (ISO 9001, ISO14001 en Ecovadis)

Van milieu tot en met Arbo, en van omgangsnormen tot en met veiligheid, alle informatie m.b.t. Lentink als organisatie is vanaf nu direct digitaal on-line in te zien voor een ieder binnen Lentink.

Na eerst dit onderwerp voorgelegd en besproken te hebben met het management hebben wij gezamenlijk besloten het digitale handboek door te voeren. Een ieder vindt het een voor de hand liggend middel om aan de desbetreffende personen meteen duidelijkheid te kunnen verschaffen waar we het even niet meer weten hoe we het ook alweer samen hadden afgesproken en vastgelegd.

Door middel van een eenvoudige overzichtelijke bedieningsstructuur binnen het digitale kwaliteitshandboek kan elke werknemer, ook het uitvoerend personeel op de werkvloer, al vrij snel overweg met de structuur van  de digitale weergave. Onze mensen geven aan ook dit weer een hele verbetering te vinden om onze dagelijkse gang van zaken te vereenvoudigen.

Doordat ook shopfloor, Isah7 (ERP systeem) en het kwaliteitshandboek zijn gelinkt aan elkaar kunnen wij “met een druk op de knop” diverse informatie gegevens uit het systeem onttrekken zoals;

kwaliteitscijfers per persoon, klant, product en datum met tijdstip. Aantal draaiuren per machine per product, per uur, dag week, maand etc. Ook kunnen meetgegevens volgens vooraf vastgestelde criteria eenvoudig uit hetzelfde systeem onttrokken worden.   ( zoals: PPM cijfers, SPC, CPK waarden en overige informatie)

Voor Lentink als organisatie is dit een prettige ontwikkeling om informatie en meetgegevens direct “real time” beschikbaar te hebben. De medewerkers van Lentink zien dit dan ook als een zeer welkome aanvulling om dagelijks de processen te kunnen bewaken en bij te sturen.

 

Lentink: constantly improving