Loader

NIEUWS

header-persoon

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact op
« Terug naar overzicht

Maatregelen t.a.v. het corona virus

woensdag 4 maart 2020

Geachte,

Middels deze brief willen wij een ieder informeren over ons beleid ten aanzien van het corona virus.

Het corona virus (COVID-19) en het werk

Zoals u vernomen heeft op het nieuws heeft het corona virus nu op een grotere schaal Europa en nu ook Nederland bereikt. Om risico’s waar mogelijk te vermijden hebben wij als Lentink de nodige maatregelen in gang gezet. Als organisatie zullen we het maximale doen wat binnen onze macht ligt om een besmetting buiten onze deur te houden om leveringen aan onze klanten zoveel mogelijk te kunnen blijven garanderen. Middels deze brief willen u hierover kort informeren.

Wat is Corona (COVID-19)

Corona (Eigenlijk COVID-19) is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door 2019-nCoV (SARS-CoV-2). De ziekte wordt gekenmerkt door griepachtige symptomen die in sommige gevallen ernstige vormen aanneemt.

Wat zijn de symptomen?

Het coronavirus zorgt voor een longinfectie. De symptomen van het coronavirus zijn: koorts, verkoudheid, kortademigheid en moeilijk kunnen ademen.

Wat doen wij daar aan bij Lentink?

Een goede hygiëne is het allerbelangrijkst om besmetting te voorkomen!! Volgens het RIVM is het niet nodig om een mondkapje te dragen. Het instituut raadt wel aan:

 • onze handen regelmatig goed te wassen en te ontsmetten,
 • onze handen goed af te drogen met weggooidoekjes
 • Netjes hoesten en niezen in je elleboog en zakdoeken maar één keer gebruiken. 
 • De werkplek en apparatuur op de werkplek extra schoonhouden.
 • De toiletten extra schoonhouden en af te nemen met desinfecteermiddelen
 • papieren zakdoekjes te gebruiken bij het snuiten van je neus en die vervolgens meteen weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbak.

Eigenlijk de standaard gangbare maatregelen om een verspreiding van een virusinfectie te voorkomen.  

Extra maatregelen bij Lentink

Lentink is een internationale organisatie met contacten wereldwijd. Net als wij heeft een ieder de mogelijkheid om naar het buitenland af te reizen om bijvoorbeeld zaken te regelen of om vakantie te vieren. Daarom is het voor ons noodzakelijk maatregelen te nemen vanuit de onderneming om de verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk uit te sluiten. 

 • Vanuit de directie wordt per situatie beoordeeld of een bezoek aan een buitenlandse of binnenlandse klant of leverancier strikt noodzakelijk is. In principe is de stelling om niet te gaan! Bezoeken aan plekken waar reeds corona is vastgesteld vinden per definitie niet plaats.
 • Wij hebben maatregelen getroffen om het directe contact met bezoekers en chauffeurs met medewerkers van onze organisatie zo veel mogelijk in te perken en zullen hierin op korte termijn nog extra stappen zetten.
 • Er worden speciale toiletruimtes geplaatst buiten Lentink om contact te vermijden met onze mensen.
 • De blowers op onze toiletten worden z.s.m. vervangen door dispensers met papieren zakdoeken.  
 • Open prullenbakken op de toiletten zullen vervangen worden door ‘dichte’ prullenbakken
 • Op meerdere plekken in de fabriek zullen dispensers komen met ontsmettingsmiddel.
 • Zogenaamde ‘harde oppervlakken waarbij veel contact is met handen (denk aan deurklinken, kranen, leuningen, schakelaars)  worden door dames van de huishoudelijke dienst extra en grondig schoongemaakt. 
 • Al onze klanten, leveranciers en medewerkers worden geïnformeerd doormiddel van een soortgelijke brief als deze.

Voor een ieder:

 • Volgt u alstublieft bij een eventueel bezoek aan onze firma de richtlijnen voor het voorkomen van besmetting zoals hierboven omschreven op.
 • Informeert u alstublieft intern en extern uw collega’s en ondernemingen waarmee wij gezamelijk zakendoen.

Met al deze maatregelen hopen wij voor zover mogelijk een eventuele verspreiding te voorkomen, zowel van uit het oogpunt van uw gezondheid als wel onze gezondheid om de continuïteit van onze bedrijfsvoering te waarborgen .

Met vriendelijke groet

De directie

Voor meer en actuele informatie kijk op de site van het RIVM: www.rivm.nl