Loader

NIEUWS

header-persoon

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact op
« Terug naar overzicht

Optimaal automatiseren

zaterdag 4 december 2021

Samenwerken met specialistische leveranciers om een optimaal proces resultaat voor de klant te kunnen realiseren. 

 

Proces automatisering

Vlak voor de vakantie heeft Lentink van één van zijn klanten een nieuwe order ontvangen voor het produceren van speciale grote verwarmingsapparaten. Deze specials bestaan uit ongeveer 20 verschillende grote staande modellen die nu random geproduceerd worden door Lentink. Grote nauwkeurigheid, planning, kwaliteit en proces repeteerbaarheid zijn zoals bij de meeste producten die Lentink produceert vereist.

Vrij direct na de vakantie medio september, hebben we wederom een nieuw groot project in opdracht gekregen van diezelfde klant. De aantallen per jaar zijn van dien aard, dat Lentink de productie van de producten geheel geautomatiseerd zal moeten laten plaatsvinden. Deels zal het automatisch proces plaatsvinden onder één of meerdere persen van Lentink, en de overige bewerkingen zoals assembleren, monteren en poeder coaten zullen op een zo efficiënt mogelijke manier binnen de bekende standaard processen worden uitgevoerd. Het samenstellen, het assembleren, wordt onderstaand verklaard.

Door sterk toenemende mondiale concurrentie verdient procesinnovatie ook de volle aandacht van de plaatverwerkende industrie. Om onze concurrentiepositie in Europa minimaal op niveau te houden en indien mogelijk zelfs te versterken, proberen wij bij nieuwe projecten onze toegevoegde waarde door technologische procesinnovatie, het effectief inzetten van de kapitaalintensieve productiemiddelen, als wel door het verlagen van ons loonaandeel in het productieproces te verbeteren. Onze medewerker moet zo efficiënt mogelijk binnen de productie uren worden ingezet.  Dat betekent dat de operator moet worden ingezet op de werkzaamheden van het productieproces, welke niet of nauwelijks zijn te automatiseren. Deze werkzaamheden moeten bij voorkeur zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd. De opspanmiddellen moeten optimaal passen bij de bewerkingsmogelijkheden van de robotmachine en de repeteer betrouwbaarheid van het opspanmiddel, waardoor een betrouwbaar proces wordt gerealiseerd. Door middel van standaardisatie kan de medewerker zijn tijd optimaal inzetten. De doorlooptijd van het gehele bewerkingsproces wordt mede daardoor verkort en de betrouwbaarheid en kwaliteit vergroot. De medewerker kan dus andere bewerkingen uitvoeren in de tijd dat de robot(s) hun bewerkingen aan het uitvoeren zijn. Door middel van onze automatisering en de standaardisatie worden er naar verhouding minder handelingen verricht door de medewerker. Er worden dus effectief minder manuren in het totale product gestopt, waarmee de looncomponent in het product wordt verminderd en daardoor de kostprijs van het product. Minder manuren is dus één van de voorwaarden om de concurrentie in Europa enigszins het hoofd te kunnen bieden.

Doorlooptijd en ‘time to market’ van het product is belangrijk voor de klanten van Lentink. De meeste klanten van Lentink willen geen voorraden en willen alleen de producten ontvangen en vervolgens samenstellen op hun productielijnen die reeds zijn verkocht (built to order). Voor Lentink houdt dat in dat de klant fluctuerende batch groottes en onregelmatige bestelling van producten afroepen. Omdat de producten die wij produceren voor de klanten, al verkocht zijn, moet dit snel aan hun geleverd kunnen worden.

Het automatiseren van de productie betekent binnen Lentink zeker niet dat dit ten koste gaat van arbeidsplaatsen. Door de productiviteit, korte doorlooptijd en repeterende kwaliteit wordt de concurrentiepositie van Lentink zoals eerder aangegeven enigszins op vergelijkbaar niveau gehouden. Binnen de Lentink productie is het dan ook aantoonbaar dat door automatisering de werkgelegenheid is behouden. Automatiseren biedt Lentink tevens, indien van toepassing, de oplossing voor het tekort aan gespecialiseerd personeel. Met een geautomatiseerd proces kan er in Nederland nog enigszins geconcurreerd worden met lage(re)lonenlanden. De kostprijs in een lagelonenland moet vanzelfsprekend worden vermeerderd met de hogere transportkosten en opslagkosten.

Aan de robot automatisering die binnen Lentink medio Februari/maart 2022 operationeel moet zijn, wordt momenteel door specialistische toeleveranciers gewerkt. Samenwerking is hierbij een belangrijk onderdeel voor het kunnen laten slagen van het project, binnen een zo kort mogelijke doorlooptijd om begin dit jaar operationeel te kunnen zijn. Voorbereiding door o.a. simulatieproeven uit te voeren zijn hierbij essentieel.

 

Dit project is mogelijk gemaakt door en voor onze klanten. Wij bedanken onze klant(en) wederom voor de opdrachten en het vertrouwen. Aan Lentink vraagt u, bij Lentink slaagt u.